Jesteś tutaj:   

PETYCJE I ODPOWIEDZI

Odpowiedź na petycję mieszkańców obwodu Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Woli Podłężnej.

Odpowiedź na petycję mieszkańców obwodu Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Woli Podłężnej.

Petycja mieszkańców obwodu Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Woli Podłężnej.

Petycja mieszkańców obwodu Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Woli Podłężnej.

UCHWAŁA NR XXXI/255/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO.

UCHWAŁA NR XXXI/255/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO.

UCHWAŁA NR XXX/246/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Mieszkańców Gminy Kramsk oraz rodziców uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza

UCHWAŁA NR XXX/246/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Mieszkańców Gminy Kramsk oraz rodziców uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Woli Podłężnej.

UCHWAŁA NR XXX/245/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytu

UCHWAŁA NR XXX/245/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.

UCHWAŁA NR XXX/244/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wyrażenia opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego.

UCHWAŁA NR XXX/244/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wyrażenia opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego.

Petycja o rzetelną informację

Petycja o rzetelną informację.

Opinia prawna.

Akty prawne o petycjach.

Ustawa o petycjach.

Odpowiedź dot. petycji Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO z 25.03.2021.

Odpowiedź dot. petycji Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO z 25.03.2021.

Informacja zbiorcza dotycząca petycji rozpatrzonych Przez Radę Gminy Kramsk w roku 2020.

Informacja zbiorcza dotycząca petycji rozpatrzonych Przez Radę Gminy Kramsk w roku 2020.

Petycja dot. przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły - do konkursu w ramach programu "Podwórko NIVEA".

Petycja dot. przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły - do konkursu w ramach programu "Podwórko NIVEA".

PETYCJA Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO

PETYCJA Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO

 

PETYCJA do Rady Gminy Kramsk

PETYCJA do Rady Gminy Kramsk.

UCHWAŁA NR XXVIII/228/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO.

UCHWAŁA NR XXVIII/228/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO.

Petycja do tutejszej gminy o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

Petycja do tutejszej gminy o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.

UCHWAŁA NR XXVII/223/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

UCHWAŁA NR XXVII/223/2021 RADY GMINY KRAMSK z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

PETYCJA do tutejszej Rady Gminy o opinię ws przeprowadzenia REFERENDUM LUDOWEGO.

PETYCJA do tutejszej Rady Gminy o opinię ws przeprowadzenia REFERENDUM LUDOWEGO.

UZASADNIENIE Deklaracja Samostanowienia Narodu Polskiego.

Metoda przeprowadzenia Referendum Ludowego.

Kodeks Wyborczy Projekt.

Ustrój Prezydencko-Ludowy.

Wycofanie petycji skierowanej do Samorządu Gminy.

Wycofanie petycji skierowanej do Samorządu Gminy.

PETYCJA skierowana do Samorządu Gminy.

PETYCJA skierowana do Samorządu Gminy.

Petycja list otwarty od Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO.

Petycja list otwarty od Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO.

Uzupełnienie do petycji-listu otwartego.

Informacja zbiorcza dotycząca petycji rozpatrzonych przez Wójta Gminy Kramsk w roku 2020.

Informacja zbiorcza dotycząca petycji rozpatrzonych przez Wójta Gminy Kramsk w roku 2020.

PETYCJA od Pana Arkadiusza Rakoczego.

PETYCJA od Pana Arkadiusza Rakoczego.

Odpowiedź do petycji część II dot. dezynfekcji od Szulc-Efekt

Odpowiedź do petycji część II dot. dezynfekcji od Szulc-Efekt

Odpowiedź do petycji dot. dezynfekcji od Szulc-Efekt.

Odpowiedź do petycji dot. dezynfekcji od Szulc-Efekt.

Petycja dot. dezynfekcji część II od Szulc-Efekt.

Petycja dot. dezynfekcji część II od Szulc-Efekt.

Petycja dot. dezynfekcji od Szulc-Efekt.

Petycja dot. dezynfekcji od Szulc-Efekt.

Odpowiedź petycję dot. ścieków od Szulc-Efekt.

Odpowiedź petycję dot. ścieków od Szulc-Efekt.

Petycja dot. ścieków od Szulc-Efekt.

Petycja dot. ścieków od Szulc-Efekt.

Odpowiedź na petycję od SMEbusiness.pl Sp. z o. o. z 23-04-2020 (21-05-2020).

Odpowiedź na petycję od SMEbusiness.pl Sp. z o. o. z 23-04-2020 (21-05-2020).

Petycja od SMEbusiness.pl Sp. z o. o. z 23-04-2020.

Petycja od SMEbusiness.pl Sp. z o. o. z 23-04-2020.

Informacja zbiorcza dotycząca petycji rozpatrzonych przez Wójta Gminy Kramsk w roku 2019.

Informacja zbiorcza dotycząca petycji rozpatrzonych przez Wójta Gminy Kramsk w roku 2019.

Odpowiedź na petycję z dnia 17 grudzień 2019 roku dotyczącą płatności bezgotówkowych.

Odpowiedź na petycję z dnia 17 grudzień 2019 roku dotyczącą płatności bezgotówkowych.

Petycja dotycząca płatności bezgotówkowych z dnia 17 grudnia 2019 roku.

Petycja dotycząca płatności bezgotówkowych z dnia 17 grudnia 2019 roku.

Odpowiedź na petycję z dnia 14 października 2019 roku dotyczącą płatności bezgotówkowych.

Odpowiedź na petycję z dnia 14 października 2019 roku dotyczącą  płatności bezgotówkowych.

Petycja dotycząca płatności bezgotówkowych z dnia 14 października 2019 roku.

Petycja dotycząca płatności bezgotówkowych z dnia 14 października 2019 roku.

Odpowiedź na petycję wniesioną drogą elektroniczną w dniu 24 lipca 2019 r. dotyczącą opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kramsk numerów służbowych telefonów komórkowych.

Odpowiedź na petycję wniesioną drogą elektroniczną w dniu 24 lipca 2019 r. dotyczącą opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kramsk numerów służbowych telefonów komórkowych.

Petycja pn. - taryfy telefoniczne część II - Zmieniajmy Gminy na Lepsze.

Petycja pn. - taryfy telefoniczne część II  - Zmieniajmy Gminy na Lepsze.

Odpowiedź na Petycję - Wniosek nr II z dnia 31.05.2019 r. w sprawie zaplanowania postępowania w trybie Ustawy prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie modernizacja parku maszyno

Odpowiedź na Petycję - Wniosek nr II z dnia 31.05.2019 r. w sprawie zaplanowania postępowania w trybie Ustawy prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie modernizacja parku maszynowego.

Petycja pn. Wszyscy walczymy o czyste powietrze - w sprawie wyszczególnienia parku maszynowego - przeznaczonego do zadań oczyszczania Gminy.

Petycja pn. Wszyscy walczymy o czyste powietrze - w sprawie wyszczególnienia parku maszynowego - przeznaczonego do zadań oczyszczania Gminy.

Odpowiedź na petycję o zebranie ofert rynkowych w obszarze związanym z użytkowaniem służbowych telefonów komórkowych wykorzystywanych do wykonywania zadań publicznych.

Odpowiedź na petycję o zebranie ofert rynkowych w obszarze związanym z użytkowaniem służbowych telefonów komórkowych wykorzystywanych do wykonywania zadań publicznych.

Petycja o zebranie ofert rynkowych w obszarze związanym z użytkowaniem służbowych telefonów komórkowych wykorzystywanych do wykonywania zadań publicznych oraz dokonanie analizy wydatków ponos

Petycja o zebranie ofert rynkowych w obszarze związanym z użytkowaniem służbowych telefonów komórkowych wykorzystywanych do wykonywania zadań publicznych oraz dokonanie analizy wydatków ponoszonych w związku z użytkowaniem służbowych telefonów komórkowych wykorzystywanych do wykonywania zadań publicznych.

Informacja zbiorcza dotycząca petycji rozpatrzonych przez Wójta Gminy Kramsk w roku 2018.

Informacja zbiorcza dotycząca petycji rozpatrzonych przez Wójta Gminy Kramsk w roku 2018.

Petycja w sprawie V edycji Programu "Wzorowa Łazienka"

Petycja w sprawie V edycji Programu "Wzorowa Łazienka"

Informacja zbiorcza dotycząca petycji rozpatrzonych przez Wójta Gminy Kramsk w roku 2017.

Informacja zbiorcza dotycząca petycji rozpatrzonych przez Wójta Gminy Kramsk w roku 2017.

Petycja w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach.

Petycja w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach.

Inicjatywa-Zdrowie Najmłodszych - zmieniajmy Gminy i Samorządy na Lepsze.

Inicjatywa-Zdrowie Najmłodszych  - zmieniajmy Gminy i Samorządy na Lepsze.

Inicjatywa - Bezpieczeństwo Cybernetyczne-4 - wszyscy zmieniajmy Polskę na Lepsze.

Inicjatywa - Bezpieczeństwo Cybernetyczne-4 - wszyscy zmieniajmy Polskę na Lepsze.

Informacja zbiorcza dotycząca petycji rozpatrzonych przez Wójta Gminy Kramsk w roku 2016.

Informacja zbiorcza dotycząca petycji rozpatrzonych przez Wójta Gminy Kramsk w roku 2016.

Oficjalny Wniosek na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z art. 241 KPA

Oficjalny Wniosek na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z art. 241 KPA.

W dniu  16 maja 2016 r. udzielono odpowiedzi napowyższą petycję.