Referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Kramsk oraz Rady Gminy Kramsk przed upływem kadencji - 20.06.2021 r.

Postanowienie nr 51.2021 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 8 września 2021 r. - rozwiązanie komisji

Postanowienie nr 51.2021 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 8 września 2021 r. - rozwiązanie komisji.

REFERENDUM GMINNE W SPRAWIE ODWOŁANIA RADY GMINY KRAMSK PRZED UPŁYWEM KADENCJI ZARZĄDZONE NA 20 CZERWCA 2021 R.

REFERENDUM GMINNE W SPRAWIE ODWOŁANIA RADY GMINY KRAMSK PRZED UPŁYWEM KADENCJI ZARZĄDZONE NA 20 CZERWCA 2021 R.

REFERENDUM GMINNE W SPRAWIE ODWOŁANIA WÓJTA GMINY KRAMSK PRZED UPŁYWEM KADENCJI ZARZĄDZONE NA 20 CZERWCA 2021 R.

REFERENDUM GMINNE W SPRAWIE ODWOŁANIA WÓJTA GMINY KRAMSK PRZED UPŁYWEM KADENCJI ZARZĄDZONE NA 20 CZERWCA 2021 R.

Informacja o aktualnych składach komisji z funkcjami.

Informacja o aktualnych składach komisji z funkcjami.

POSTANOWIENIE NR 38/2021 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 9 w gminie Kramsk

POSTANOWIENIE NR 38/2021 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 9 w gminie Kramsk

POSTANOWIENIE NR 37/2021 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 8 w gminie Kramsk

POSTANOWIENIE NR 37/2021 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 8 w gminie Kramsk

POSTANOWIENIE NR 36/2021 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 3 w gminie Kramsk

POSTANOWIENIE NR 36/2021 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 3 w gminie Kramsk

POSTANOWIENIE NR 35/2021 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 2 w gminie Kramsk

POSTANOWIENIE NR 35/2021 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 2 w gminie Kramsk

POSTANOWIENIE NR 34/2021 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 7 w gminie Kramsk

POSTANOWIENIE NR 34/2021 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 7 w gminie Kramsk

Informacja o skladach komisji z funkcjami.

Informacja o skladach komisji z funkcjami.

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji do spraw referendum na obszarze właściwości.

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji do spraw referendum na obszarze właściwości.

POSTANOWIENIE NR 33/2021 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 8 w gminie Kramsk.

POSTANOWIENIE NR 33/2021 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 8 w gminie Kramsk.

POSTANOWIENIE NR 32/2021 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 2 w gminie Kramsk.

POSTANOWIENIE NR 32/2021 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 2 w gminie Kramsk.

WYJAŚNIENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE I Z DNIA 10 CZERWCA 2021 r. DOTYCZĄCE SPOSOBU PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA W REFERENDUM GMINNYM W SPRAWIE ODWOŁANIA WÓJTA GMINY KRAMSK ORAZ RADY GMINY

WYJAŚNIENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE I Z DNIA 10 CZERWCA 2021 r. DOTYCZĄCE SPOSOBU PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA W REFERENDUM GMINNYM W SPRAWIE ODWOŁANIA WÓJTA GMINY KRAMSK ORAZ RADY GMINY KRAMSK PRZED UPŁYWEM KADENCJI ZARZĄDZONYM NA DZIEŃ 20 CZERWCA 2021 r.

POSTANOWIENIE NR 30/2021 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji do spraw referendum w referendum w sprawach odwo

POSTANOWIENIE NR 30/2021 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji do spraw referendum w referendum w sprawach odwołania Wójta Gminy Kramsk przed upływem kadencji i odwołania Rady Gminy Kramsk przed upływem kadencji zarządzonym na dzień 20 czerwca 2021 r.

POSTANOWIENIE NR 29/2021 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji do spraw Referendum w Kramsku w referendum gminny

POSTANOWIENIE NR 29/2021 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji do spraw Referendum w Kramsku w referendum gminnym w sprawach odwołania Wójta Gminy Kramsk przed upływem kadencji i odwołania Rady Gminy Kramsk przed upływem kadencji zarządzonym na dzień 20 czerwca 2021 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 10 czerwca 2021r. o warunkach ważności referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Kramsk Andrzeja Nowaka oraz Rady Gminy Kramsk prz

Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 10 czerwca 2021r. o warunkach ważności referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Kramsk Andrzeja Nowaka oraz Rady Gminy Kramsk przed upływem kadencji zarządzonego na dzień 20 czerwca 2021r.

ZARZĄDZENIE NR 148/2021 WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących członkom Gminnej Komisji do spraw Referendum w Kramsku i członkom Obwodowy

ZARZĄDZENIE NR 148/2021 WÓJTA GMINY KRAMSK z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących członkom Gminnej Komisji do spraw Referendum w Kramsku i członkom Obwodowych Komisji do spraw Referendum w Gminie Kramsk.

ZAWIADOMIENIE o udostępnieniu do wglądu spisu wyborców.

ZAWIADOMIENIE o udostępnieniu do wglądu spisu wyborców.

POSTANOWIENIE NR 23/2021 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum.

POSTANOWIENIE NR 23/2021 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum.

POSTANOWIENIE NR 22/2021 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw Referendum w Kramsku.

POSTANOWIENIE NR 22/2021 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw Referendum w Kramsku.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kramsk z dnia 14 maja 2021 roku numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum oraz możliwości głosowania

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kramsk z dnia 14 maja 2021 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum w sprawach odwołania Wójta Gminy Kramsk przed upływem kadencjii odwołania Rady Gminy Kramsk przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień 20 czerwca 2021r.

Informacja Wójta Gminy Kramsk z dnia 11 maja 2021 r. o wykazie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

Informacja Wójta Gminy Kramsk z dnia 11 maja 2021 r. o wykazie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

POSTANOWIENIE NR 20/2021 KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE I z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji do Spraw Referendum nr 8 w Gminie Kramsk w referendum gminnym w sp

POSTANOWIENIE NR 20/2021 KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE I z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji do Spraw Referendum nr 8 w Gminie Kramsk w referendum gminnym w sprawie odwołania Wójta Gminy Kramsk Andrzeja Nowaka przed upływem kadencji i odwołania Rady Gminy Kramsk przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień 20 czerwca 2021 r.

INFORMACJA O UPRAWNIENIACH PRZYSŁUGUJĄCYCH OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM UPRAWNIONYM DO UDZIAŁU W REFERENDUM GMINNYM W SPRAWIE ODWOŁANIA WÓJTA GMINY KRAMSK ANDRZEJA NOWAKA ORAZ RADY GMINY KRAMSK PR

INFORMACJA O UPRAWNIENIACH PRZYSŁUGUJĄCYCH OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM UPRAWNIONYM DO UDZIAŁU W REFERENDUM GMINNYM W SPRAWIE ODWOŁANIA WÓJTA GMINY KRAMSK ANDRZEJA NOWAKA ORAZ RADY GMINY KRAMSK PRZED UPŁYWEM KADENCJI ZARZĄDZONYM NA DZIEŃ 20 CZERWCA 2021R.

INFORMACJA O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI NIEPEŁNOSPRAWNYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W REFERENDUM GMINNYM W SPRAWIE ODWOŁANIA WÓJTA GMINY KRAMSK ANDRZEJA NOWAKA ORAZ RADY G

INFORMACJA O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI NIEPEŁNOSPRAWNYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W REFERENDUM GMINNYM W SPRAWIE ODWOŁANIA WÓJTA GMINY KRAMSK ANDRZEJA NOWAKA ORAZ RADY GMINY KRAMSK PRZED UPŁYWEM KADENCJI ZARZĄDZONYM NA DZIEŃ 20 CZERWCA 2021R.

ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO

ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE I z dnia 7 maja 2021 r. o liczbie kart ważnych oddanych w wyborach Rady Gminy Kramsk w dniu 21 października 2018 r.

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE I z dnia 7 maja 2021 r. o liczbie kart ważnych oddanych w wyborach Rady Gminy Kramsk w dniu 21 października 2018 r.

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE I z dnia 7 maja 2021 r. o liczbie kart ważnych oddanych w wyborach Wójta Gminy Kramsk w dniu 4 listopada 2018 r.

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE I z dnia 7 maja 2021 r. o liczbie kart ważnych oddanych w wyborach Wójta Gminy Kramsk w dniu 4 listopada 2018 r.

WYCIĄG POSTANOWIENIE NR 14/2021 KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE I z dnia 5 maja 2021r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Kramsk Andrzeja Nowaka oraz Rady Gm

WYCIĄG POSTANOWIENIE NR 14/2021 KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE I z dnia 5 maja 2021r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Kramsk Andrzeja Nowaka oraz Rady Gminy Kramsk przed upływem kadencji.

POSTANOWIENIE NR 15/2021 KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE I z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie ustalenia liczby członków Gminnej Komisji do Spraw Referendum w Kramsku oraz Obwodowych Komisji do Sp

POSTANOWIENIE NR 15/2021 KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE I z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie ustalenia liczby członków Gminnej Komisji do Spraw Referendum w Kramsku oraz Obwodowych Komisji do Spraw Referendum w Kramsku powołanych w związku z zarządzeniem na dzień 20 czerwca 2021 r. referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Kramsk Andrzeja Nowaka oraz Rady Gminy Kramsk przed upływem kadencji.

Załącznik nr 1.

Załącznik nr 2.

Postanowienie nr 14/2021 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 5 maja 2021 r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Kramsk Andrzeja Nowaka oraz Rady Gminy Kr

Postanowienie nr 14/2021 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 5 maja 2021 r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Kramsk Andrzeja Nowaka oraz Rady Gminy Kramsk przed upływem kadencji

Potwierdzenie otrzymania przez Komisarza Wyborczego w Koninie I wniosku o przeprowadzenie referendum lokalnego

Potwierdzenie otrzymania przez Komisarza Wyborczego w Koninie I wniosku o przeprowadzenie referendum lokalnego