Nabór wniosków na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest w roku 2008

Informacja Starostwa Powiatowego w Koninie dotyczącego naboru wniosków na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego w roku 2008r.
"Program usuwania azbestu i wyrobów zawierając azbest z terenu powiatu konińskiego na lata 2007-2012"  dostępne na stonie www.powiat.konin.pl  .
Wnioski nalezy składac w terminie od dnia 29-01 do 29-02 2008 r.
Wniosek do pobrania:
Wniosek usuwanie azbestu