Zarządzenie Wójta Gminy Kramsk w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2016 roku na terenie gminy Kramsk.

Zarządzenie Wójta Gminy Kramsk w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2016 roku na terenie gminy Kramsk.

Załącznik do Zarządzenia.

Wzór umowy.

Oferta realizacji zadania publicznego.

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego.