Logo Urzędu Gminy Kramsk

Granty dla kół gospodyń wiejskich na projekty kulturalne - do wzięcia 7,5 tys. zł

Ocena 0/5

Fundacja Banku Pekao SA przyjmuje wnioski w programie skierowanym do Kół Gospodyń Wiejskich. W ramach inicjatywy, mogą one otrzymać wsparcie finansowe na projekty z zakresu kultury, sztuki, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości kulturowej.

Celem programu jest wspieranie lokalnych społeczności, a termin składania dokumentów trwa do końca sierpnia 2023 r. Maksymalna kwota dofinansowania to 7,5 tys. zł.  Program jest skierowany do kół figurujących w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Projekt należy złożyć w formie elektronicznej wraz z kosztorysem proponowanych działań, a jego cel musi być zgodny z założeniami programu. Zgłoszenia można przesyłać za pomocą formularza dostępnego pod adresem: fundacja.pekao.com.pl.

Środki pozyskane z dofinansowania można przeznaczyć m.in. na zakup lub wynajem sprzętu i wyposażenia związanego bezpośrednio z realizowanym projektem takiego jak: stroje regionalne, ludowe i folklorystyczne, instrumenty muzyczne, sprzęt nagłośnieniowy i estradowy, namioty, zestawy niezbędnych mebli do organizacji wydarzeń kulturalnych. 

Regulamin programu zabrania wydawać pozyskane pieniądze na bieżącą działalność wnioskodawcy, w tym opłaty administracyjne oraz koszty mediów, zadania remontowo-inwestycyjne oraz usługi księgowe. Środków z grantu nie można też wydać na zakup sprzętu AGD oraz zakup paliwa.

Wniosek znajdziecie tu:  https://fundacja.pekao.com.pl/ords/r/fbp_fo/app/nowy-wniosek

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności