Logo Urzędu Gminy Kramsk

Informacja o konsultacjach statutów sołectw

Ocena 0/5

Wójt Gminy Kramsk informuje, że na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 uchwały Rady Gminy Kramsk nr XIV/153/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kramsk (Dz.Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 718), postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Kramsk w sprawie uchwalenia statutów Sołectw Gminy Kramsk.

Konsultacje społeczne będą przeprowadzone w okresie od 25 marca 2024 roku do 5 kwietnia 2024 roku. 

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie opinii i sugestii składanych w formie papierowej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Kramsk, a także przesyłanych do Urzędu za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub na skrzynkę elektroniczną na adres gmina.kramsk@kramsk.pl.

Projekty statutów dostępne są na BIP Gminy Kramsk w zakładce Konsultacje społeczne > 2024.

Zachęcamy mieszkańców wszystkich sołectw Gminy Kramsk do udziału w konsultacjach.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności