Logo Urzędu Gminy Kramsk

Uwaga! Zmiana sposobu wnioskowania o wydanie dowodu osobistego!

Ocena 0/5

Wniosek o wydanie dowodu osobistego jest przygotowywany w systemie elektronicznym na stanowisku obsługi w Urzędzie Gminy (Od 29.12.2023 r. nie obowiązuje już forma papierowa).

Jeżeli chcesz złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego, wystarczy ze zgłosisz się do urzędu:
✔️z aktualnym kolorowym zdjęciem, wykonanym w ciągu ostatnich 6 miesięcy, o wymiarach 35x45mm, w pozycji na wprost,
✔️z dowodem osobistym, a w przypadku jego braku, ważnym paszportem (dot. osób, które go posiadają).
UWAGA! Tożsamości nie możesz potwierdzić mDowodem z aplikacji mObywatel!
Pamiętaj, że osoby, które ukończyły 5. rok życia, muszą być obecne w urzędzie, podczas składania wniosku o dowód dla nich. Podczas składania wniosku o dowód osobisty pobiera się odciski palców od osób, które ukończyły 12. rok życia. Dowód osobisty dla osób, które ukończyły 12. rok życia wydaje się na 10 lat, dla dzieci poniżej 12. roku życia - na 5 lat.
Istnieje również możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną przez ePUAP  https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dowod-osobisty . Jednak w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku należy przyjść do urzędu w celu złożenia podpisu (podpis zostanie zamieszczony na dowodzie osobistym) oraz pobrania odcisków palców. Małoletni od ukończonego 12. roku życia, których dotyczy wniosek muszą być obecni podczas czynności realizacji wniosku. Niestawienie się we wskazanym okresie pozostawia wniosek bez rozpoznania.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności