Logo Urzędu Gminy Kramsk

Zbliża się czas składania wniosków o stypendia dla uczniów

Ocena 0/5

Przypomnijmy, że w 2021 roku Rada Gminy Kramsk przyjęła uchwałę o stypendiach dla zdolnych uczniów naszych szkół. Koniec roku szkolnego, który się zbliża, to czas, by wytypować uzdolnionych w różnych dziedzinach.  

Pierwsze nagrody stypendialne zostały przyznane za osiągnięcia i wyniki z roku szkolnego 2021/2022. Niebawem kończy się kolejny rok szkolny… Czas pomyśleć o stypendiach. Przyznawane są za: wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, za osiągnięcie najwyższego wyniku z egzaminu ósmoklasisty oraz osiągnięcia sportowe lub artystyczne. Wnioskować o nagrodę może: odpowiednio dyrektor szkoły, dyrektor GOK-u, prezes związku lub prezes stowarzyszenia, do którego uczęszcza bądź uczęszczał uczeń, ale też rodzic/opiekun prawny ucznia.

Wniosek, podobnie jak regulamin, znajduje się na stronie BIP jako załącznik do uchwały z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Stypendialnego Gminy Kramsk.

To link bezpośrednio do strony: https://bip.kramsk.pl/a,24031,uchwala-nr-xxxiv2832021-rady-gminy-kramsk-z-dnia-15-listopada-2021-r-w-sprawie-przyjecia-programu-st.html?fbclid=IwAR1bLIKc5nk3ISSnZRLNLGWwLhDUT3nSMkcd4wbU8rOU4DBlIzLZjD9l1Kk

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności