Logo Urzędu Gminy Kramsk
Powróć do: Rada Gminy

Nazwa, dane adresowe

Przyjmowanie interesantów przez Przewodniczącego Rady Gminy
Dane adresowe Rady Gminy Kramsk
Rada Gminy Kramsk
ul. Chopina 12
62-511 KRAMSK
Przewodniczący - Marek Lidźbiński
e-mail: radagminy@kramsk.pl
tel.        063 247 00 04
tel/fax  063 247 03 11
e-mail: gmina.kramsk@kramsk.pl
http://www.kramsk.pl