Logo Urzędu Gminy Kramsk
Powróć do: Referaty

Referat infrastruktury, gospodarki przestrzennej i rozwoju

  • Działalność gospodarcza i ochrona ppoż: 63 247 00 04 wew. 228
  • Gospodarka nieruchomościami: 63 247 00 04 wew. 223
  • Zagospodarowanie przestrzenne: 63 247 00 04 wew. 223
  • Infrastruktura i warunki zabudowy: 63 247 00 04 wew. 220
  • Ochrona środowiska, rolnictwo, odpady: 63 247 00 04 wew. 228
  • Gospodarka komunalna: 63 247 00 04 wew. 225, 665 061 511
  • Zamówienia publiczne, fundusze zewnętrzne, Program "Czyste Powietrze": 63 247 00 04 wew. 225