Logo Urzędu Gminy Kramsk
Powróć do: Dla Mieszkańca

Dostępność

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy w Kramsku

Urząd Gminy w Kramsku.
Urząd Gminy w Kramsku mieści się przy ulicy Chopina 12 w Kramsku.

Budynek_UG_Kramsk Tutaj jest budynek urzędu, w którym pracują Wójt i urzędnicy.
Wójtowi w pracy pomagają Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy oraz pracownicy referatów.

Urząd wykonuje różne zadania:

- prowadzi Urząd Stanu Cywilnego,
- wydaje dokumenty tożsamości,
- prowadzi ewidencję ludności,
- prowadzi ewidencję działalności gospodarczej,
- zajmuje się ochroną przeciwpożarową i bezpieczeństwem,
- zajmuje się ochroną dóbr kultury,
- współpracuje z organizacjami pozarządowymi,
- zajmuje się rolnictwem,
- zajmuje się zarządzeniem kryzysowym,
- realizuje budżet Gminy,
- określa wysokość podatków lokalnych,
- zajmuje się planowaniem przestrzennym,
- zarządza mieniem komunalnym gminy,
- prowadzi inwestycje i remonty,
- buduje i remontuje drogi gminne,
- zajmuje się ochroną i kształtowaniem środowiska i ochrony przyrody,
- prowadzi gospodarkę odpadami,
- utrzymuje czystość i porządek,
- prowadzi sprawy z zakresu obrony cywilnej i spraw wojskowych.
- organizuje wybory Prezydenta RP, wybory do Sejmu i Senatu, referenda ogólnokrajowe oraz referenda gminne, a także wybory do Rady Gminy, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa oraz wybory sołtysów i ławników,
- obsługuje Radę Gminy Kramsk,

Dojedziesz do nas:
- autobusem
- samochodem

Parkingi z miejscami dla osób niepełnosprawnych znajdują się:
- 10 metrów od wejścia głównego od strony ul. Kurpińskiego - jedno miejsce
- 60 metrów od wejścia głównego od strony ul. Chopina - dwa miejsca

Budynek urzędu gminy.
Budynek urzędu ma dwa wejścia.
Do budynku można wejść:
- wejściem od strony ulicy Chopina, około 25 metrów od przystanku

budynek ug kramsk wejście chopina lub

- wejściem głównym, od strony skweru przy ulicy Chopina - około 100 metrów od przystanku.

wejście główne do UG Kramsk - od skweru  
Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie. Aby wejść, musisz pociągnąć za klamkę.
Jeżeli napotkasz na jakiekolwiek problemy, naciśnij dzwonek. Dzwonek znajduje się po prawej stronie drzwi przy wejściu głównym.  Wtedy urzędnik wyjdzie do Ciebie i pomoże ci załatwić Twoją sprawę.
Gdy wejdziesz do budynku, znajdź Biuro Obsługi Interesanta.

Jak trafić do Biura Obsługi Interesanta?
 Wejdź do budynku wejściem od strony skweru przy ul. Chopina (wejście główne).
Biuro Obsługi Interesanta znajduje się po lewej stronie od wejścia.
W Biurze Obsługi Interesanta osoby głuche lub słabo słyszące mogą skorzystać z pętli indukcyjnej. Jeżeli korzystasz z aparatu słuchowego lub implantu musisz przełączyć je w tryb cewki indukcyjnej.

W Biurze Obsługi Interesanta dowiesz się:
- jak załatwić Twoją sprawę,
- dostaniesz wzory dokumentów,
- złożysz potrzebne dokumenty,
- możesz poprosić o pomoc w przygotowaniu dokumentów.

Sprawy w urzędzie możesz załatwić na kilka sposobów:
- przynieść pismo na Biuro Obsługi Interesanta urzędu. Pamiętaj, napisz w piśmie lub na kopercie swoje imię, nazwisko i adres oraz numer telefonu,
- przyjść do urzędu i spotkać się z pracownikiem w godzinach pracy (w pokoju wskazanym przez pracownika z Biura Obsługi Interesanta),
- zadzwonić pod numer telefonu 63 2470004. Połączysz się  z urzędnikiem, który pomoże Ci w załatwieniu Twojej sprawy,
- napisać pismo i wysłać je na adres:
Urząd Gminy w Kramsku 
ul. Chopina 12 
62-511 Kramsk,
- napisać wiadomość elektroniczną i wysłać na adres e-mail: gmina.kramsk@kramsk.pl
- napisać pismo i wysłać je za pomocą platformy ePUAP: www.epuap.gov.pl,
Nasz adres skrytki na ePUAP: /4r8e7lff2t
 (ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).

Masz prawo wstępu do urzędu z psem asystującym. 
Pies musi mieć uprzęż i certyfikat potwierdzający status psa asystującego. Musisz mieć także przy sobie zaświadczenie o szczepieniach weterynaryjnych psa. Pamiętaj, jesteś odpowiedzialny za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Urząd Gminy w Kramsku czynny jest dla klientów w godzinach:
- w poniedziałek od 9:00 do 17:00
- we wtorek, środę i piątek od 7:30 do 15:30,
- w czwartek od 7:30 do 11:30 (od 11:30 do 15:30 praca wewnętrzna)