Logo Urzędu Gminy Kramsk
Powróć do: strona główna

O gminie

Gmina Kramsk leży w Wielkopolsce, niedaleko Konina (17 km), w sąsiedztwie Lichenia, miejsca kultu maryjnego, odwiedzanego przez pielgrzymów z całego świata, gdzie powstała wspaniała bazylika, największy kościół w Polsce. To właśnie na naszej ziemi, w lesie grąblińskim, jak głosi ludowa tradycja, Matka Boża ukazywała się w latach 1850 pasterzowi Mikołajowi Sikaczowi - miejscowemu pasterzowi bydła (więcej na www.lichen.pl)
Tędy z całej Polski przez Konin - Grąblin codziennie zmierzają tysiące pielgrzymów, by oddać hołd Maryji w Licheniu. Ale nie tylko. Przemieszczają się tą trasą pielgrzymi-turyści
i turyści, którzy chcą po trudach codziennego dnia odpocząć nad jeziorem licheńskim czy innymi jeziorami ślesińskimi.

Kramsk i otaczające go miejscowości to urocza kraina zamieszkiwana przez gospodarnych i serdecznych ludzi. Gminę o powierzchni 132 kilometrów kwadratowych zamieszkuje 11 000 osób. Gmina podzielona jest na 30 sołectw. Centrum administracyjne znajduje się w miejscowości Kramsk.
Gmina Kramsk graniczy z miastem Konin. Ma doskonałe połączenia komunikacyjne. Zapewnia je linia kolejowa Poznań - Warszawa ze stacją i bocznicą w Kramsku oraz droga Konin - Ciechocinek.

Badania archeologiczne przeprowadzone w Bilczewie na zlecenie Kopalni Węgla Brunatnego w Koninie w związku z budowaną nową odkrywką wskazały na historię sięgającą ponad 4000 lat!
Gmina zaliczana jest do gmin wiejskich. Położona jest w warszawsko – berlińskiej pradolinie Warty na północny wschód od Konina. Obszar gminy jest terenem nizinnym, który przecina kanał Grójecki oraz rzeczki Warcica i Sakłak. Cały obszar Doliny Grójeckiej posiada urządzenia hydrotechniczne do odwadniania i nawadniania łąk.
Część południowa gminy, leżąca najbliżej rzeki Warty, objęta jest programem "Natura 2000".

Na terenie gminy nie występują znaczące różnice w położeniu n.p.m. Teren jest najwyżej łagodnie pofałdowany, bez gwałtownych wzniesień. Dzięki temu istnieją dobre warunki do budowy elektrowni wiatrowych.
Teren jest ubogo uposażony w użyteczne zasoby naturalne. Największym, eksploatowanym obecnie, bogactwem naturalnym jest węgiel brunatny, którego złoża położone są na północ od Kramska.
Gminę charakteryzuje umiarkowany klimat z łagodnymi zimami i niskim rocznym poziomem opadów.
Gmina Kramsk graniczy z gminami: Konin, Ślesin, Sompolno, Osiek Mały, Krzymów i Kościelec.

Przez teren gminy przebiega międzynarodowa linia kolejowa E - 20 Berlin - Warszawa - Moskwa oraz droga wojewódzka nr 266 Konin - Sompolno - Ciechocinek.